DRONY W ROLNICTWIE

Drony pracujące w rolnictwie

Drony DJI Agras T30 i DJI Mavic 3 z kamerą multispektralną to nowoczesne narzędzia, które rewolucjonizują rolnictwo. Drony te zostały specjalnie zaprojektowane, aby wspierać prace w rolnictwie, poprawiając wydajność, monitorowanie upraw oraz optymalizację procesów. 

DJI Agras T30 to potężny dron, który może być wykorzystywany do oprysków i rozsiewu materiałów sypkich na polach uprawnych. Dzięki precyzyjnemu systemowi nawigacji i dostosowaniu dawki do konkretnych obszarów, ten dron pomaga rolnikom zwiększyć efektywność stosowania środków ochrony roślin oraz zapewnia równomierny rozkład nawozów. 

DJI Mavic 3 wyposażony w kamerę multispektralną jest idealnym narzędziem do monitorowania kondycji roślin. Dzięki różnym pasmom światła widzialnego i niewidzialnego, ta kamera umożliwia dokładną analizę stanu upraw, identyfikację obszarów wymagających interwencji oraz ocenę plonów. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące nawożenia, podlewania i zarządzania swoimi uprawami. 

DJI Mavic 3 i DJI Agras T30 w rolnictwie precyzyjnym

DJI Mavic 3: Kamera multispektralna

DJI Mavic 3 jest wyposażony w specjalną kamerę multispektralną, która jest zdolna do rejestrowania obrazów w różnych zakresach widma elektromagnetycznego. Typowe zakresy obejmują światło widzialne (RGB), bliską podczerwień (NIR - Near Infrared) oraz inne zakresy, które są przydatne do analizy roślinności. 

 • Zbieranie danych: Dron jest zdolny do zbierania danych multispektralnych, przelatując nad obszarem docelowym. Kamera zbiera obrazy w różnych zakresach widma, co pozwala na uzyskanie informacji o zdrowiu roślin, wilgotności gleby i innych istotnych parametrach. 
 • Procesowanie danych: Po zakończeniu lotu dane zebrane przez kamerę multispektralną są przesyłane do komputera i specjalnego oprogramowania do analizy danych, takiego jak Pix4Dfields lub inne dedykowane narzędzia do analizy rolnictwa. Oprogramowanie to może przetwarzać te dane i generować różne mapy, takie jak mapy NDVI, mapy zmiennego nawożenia, mapy zniszczeń plantacji i wiele innych. 
 • Analiza wyników: Po przetworzeniu danych można analizować wyniki, aby ocenić zdrowie roślin, wilgotność gleby, stres termiczny, choroby i inne parametry. Te informacje pozwalają rolnikom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące uprawy, nawożenia i zarządzania polami. 
 • Mapowanie obszarów docelowych: Dron DJI Mavic 3 z kamerą multispektralną może być używany do mapowania obszarów o różnym stopniu szczegółowości. Można zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami i ograniczenie strat. 
 • Monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym: Drony z kamerami multispektralnymi pozwalają na monitorowanie zmian w roślinności i glebie na bieżąco. To pozwala na wcześniejsze wykrywanie problemów i podejmowanie działań naprawczych. 
dji mavic3
dji mavic

Mapy, które możemy otrzymać dzięki zdjęciom z dronów:

Mapa zmiennego nawożenia

Mapa zmiennego nawożenia (Variable Rate Fertilization Map) to narzędzie używane w rolnictwie,
które określa różnice w zapotrzebowaniu roślin na nawozy na danym polu uprawnym. To narzędzie
pomaga rolnikom zoptymalizować stosowanie nawozów, dostarczając większe ilości tam, gdzie są one
potrzebne, i zmniejszając je w obszarach o niższych wymaganiach.

Wniosek: W przypadku, gdy rolnik nie korzysta z mapy zmiennego nawożenia, używa jednakowej stawki dla całego wskazanego obszaru(w tym wypadku 150 jednostki/ha) zużywa 815,99. Oznacza to, że używając zmiennego dawkowania można zaoszczędzić aż 306,5 jednostek! To ogromne oszczędności!

Magic Tool w PIX4Dfields

Narzędzie Magic Tool w PIX4Dfields, narzędzie selekcji wspomagane sztuczną inteligencją (AI), umożliwiające szybkie wykrywanie i wybieranie ognisk chwastów, uszkodzeń i innych anomalii w ortomozaikach i warstwach indeksowych. Dzięki temu narzędziu możemy wygenerować dowolna mapę.

Mapy zniszczeń

Mapy zniszczeń wywołanych przez zwierzęta są narzędziem, które pomagają zidentyfikować obszary, na których występują uszkodzenia lub degradacja środowiska spowodowane działalnością zwierząt. Te mapy są często używane w kontekście zarządzania środowiskiem, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony przyrody.  

Wskaźnik mapy NDVI

Wskaźnik mapy NDVI to liczba lub wartość numeryczna, która mierzy zdrowie i gęstość roślinności na danym obszarze. Jest używany w analizach środowiskowych i rolniczych.

NDVI obliczany jest na podstawie różnicy światła w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) i czerwonego światła (Red) za pomocą wzoru:

NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)

dji agras

Wysiew materiałów sypkich

Rozsiewacz do nawozów DJI Agras T30 to zaawansowane narzędzie rolnicze, które jest wykorzystywane do równomiernego i precyzyjnego rozsiewania nawozów (i nie tylko) na polach uprawnych.

Poniżej przedstawiam główne cechy i informacje dotyczące rozsiewacza nawozów DJI Agras T30:

 • Precyzja i równomierne rozsiewanie: Agras T30 jest zaprojektowany do zapewnienia równomiernego i precyzyjnego rozsiewania nawozów na powierzchni pola. Dzięki temu można minimalizować marnotrawstwo nawozów i zagwarantować optymalne wykorzystanie składników odżywczych przez rośliny.
 • Zasobnik na nawozy: Rozsiewacz ma specjalny zasobnik, w którym umieszczane są materiały sypkie. Można dostosować rodzaj i ilość nawozów w zależności od potrzeb konkretnej uprawy.
 • Oprogramowanie do planowania misji: Drony DJI Agras T30 zwykle są dostarczane z oprogramowaniem, które umożliwia planowanie misji rozsiewania nawozów. Można ustawić parametry, takie jak szerokość rozsiewu, ilość nawozów na hektar lub inne parametry, które wpływają na proces rozsiewania.
 • Monitorowanie i raportowanie: Rozsiewacz może zbierać dane w czasie rzeczywistym o procesie rozsiewania i generować raporty, które pomagają rolnikom monitorować i analizować efektywność nawożenia.
  Należy pamiętać, że przy pomocy rozsiewacza możemy wysiewać również poplony lub
  przesiewać trwale użytki zielone.
dji agras

Opryski

Wyposażony w duży zbiornik opryskiwacza o pojemności 30 Litrów, Agras T30 ma szerokość opryskiwania 9 metrów i wydajność opryskiwania 16 hektarów/godzinę, czyli o 33,3% więcej niż jego poprzednia generacja. Układ 16 dysz dodatkowo poprawia penetrację kropel.
Osiem zestawów zaworów elektromagnetycznych umożliwia niezależne sterowanie zmienną częstotliwością i opryskiwanie po kolei. Sześciocylindrowa pompa z poziomym, podwójnym tłokiem zapewnia dużą moc natryskiwania i wysokie natężenie przepływu wynoszące do 8 litrów na minutę. Dzięki rewolucyjnej technologii nakierowywania na gałęzie i regulowanym ramionom, Agras T30 penetruje gęste korony drzew z ukośnym opryskiem, zapewniając równomierną aplikację płynnych pestycydów i podwajając liczbę kropel.

Z pomocą platformy DJI Smart Farm i mapowania w chmurze, użytkownicy mogą zarządzać cyfrowym gospodarstwem, co ułatwia rozpoczęcie pracy z cyfrowym rolnictwem.

dji agras
 • Ciśnienie: Dysze TEEJET 11001VS działają pod określonym ciśnieniem, które wpływa na rozmiar i kształt strumienia cieczy. W przypadku drona Agras T30, ciśnienie jest kontrolowane, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie substancji na powierzchni pola.
 • Kształt strumienia: Dysze TEEJET 11001VS generują strumień cieczy o charakterystycznym kształcie stożka (110°), co pomaga w równomiernym rozprowadzaniu substancji na powierzchni upraw.

Dysze TEEJET 11001VS są często dostosowywane do konkretnych potrzeb rolników i rodzaju substancji, które mają być rozprowadzane. Zapewniają precyzyjne i skuteczne opryskiwanie pól uprawnych, co przyczynia się do optymalnego wykorzystania środków ochrony roślin i nawozów oraz zwiększenia wydajności produkcji rolniczej.

dji agras

Dysze

Dysze TEEJET 11001VS są często stosowane w dronie DJI Agras T30, który jest dronem rolniczym używanym do opryskiwania pól uprawnych. Dysze te są kluczowym elementem systemu opryskiwania i pełnią ważną rolę w procesie równomiernego i precyzyjnego rozprowadzania środków ochrony roślin lub nawozów na polu.

Oto kilka informacji na temat dysz TEEJET 11001VS w kontekście drona Agras T30:

 • Rozmiar otworu dyszy: Dysza TEEJET 11001VS ma stały rozmiar otworu wynoszący 0.1 cala, co jest równoważne około 2.54 mm. Ten rozmiar otworu określa ilość cieczy wypływającej z dyszy w jednostce czasu.
 • Przepływ cieczy: Przepływ cieczy przez dyszę TEEJET 11001VS jest zoptymalizowany do konkretnej ilości cieczy na minutę (l/min) lub galonów na minutę (GPM) przy określonym ciśnieniu.

Dla drona Agras T30, odpowiedni przepływ cieczy jest istotny dla precyzyjnego opryskiwania na polu uprawnym.

Silnik DJI Agras T30

Silnik w DJI Agras T30 to zaawansowany bezszczotkowy silnik zaprojektowany specjalnie do zastosowań w rolnictwie i ochronie roślin.

Dzięki wysokiej wartości KV (77 rpm/V) jest w stanie zapewnić szybkie i precyzyjne reakcje, co jest istotne podczas wykonywania nawożenia zadanych obszarów.

Maksymalny ciąg wynoszący 18.7 kg na silnik oznacza, że silnik jest w stanie podtrzymać znaczący ciężar i skutecznie utrzymywać drona w locie. Maksymalna moc wynosząca 3,600 W jest kluczowa dla zapewnienia wydajności i zdolności do wykonywania różnych zadań w trudnych warunkach terenowych.

Warto również zauważyć, że waga silnika wynosząca 756g została zoptymalizowana pod kątem efektywności energetycznej i minimalizacji masy całego drona, co wpływa na czas lotu i ładowność. Silnik ten stanowi ważny element napędu drona DJI Agras T30, który umożliwia jego efektywne działanie w dziedzinie rolnictwa, w tym opryskiwanie i monitorowanie upraw.

dji agras
dji agras

Główne zastosowanie DJI Agras T30

Główną zaletą korzystania z drona w tych zastosowaniach jest precyzja i równomierne rozkładanie nasion na obszarze pastwisk, co przekłada się na efektywność upraw, optymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację wpływu na środowisko naturalne.

Dowiedz się więcej o tych produktach:

Kontakt

Jeśli masz pytania, chciałbyś poznać więcej szczegółów lub jesteś zainteresowany prezentacją produktu, wypełnij poniższy formularz.
Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą 🙂
dji agras
dji agras