Dowiedz się więcej -> precyzyjnerolnictwo.pl

Rolnictwo precyzyjne to podejście do rolnictwa oparte na zastosowaniu zaawansowanych technologii i narzędzi informatycznych, które umożliwiają dokładniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w rolnictwie. Rolnictwo precyzyjne polega na zbieraniu i analizie danych związanych z glebą, roślinami, warunkami pogodowymi i innymi czynnikami, które wpływają na plony i jakość upraw.

Za pomocą różnych technologii takich jak GPS, sensory, systemy teledetekcyjne, mapy zbiorcze czy drony, rolnicy mogą zbierać dane dotyczące wilgotności gleby, poziomu nawożenia, temperatury, warunków atmosferycznych i innych czynników, które wpływają na rozwój roślin. Na podstawie tych danych można określić optymalne warunki dla danej uprawy i dostosować jej pielęgnację i nawożenie do specyficznych potrzeb.

Rolnictwo precyzyjne ma na celu zwiększenie wydajności upraw, ograniczenie kosztów produkcji, zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawę jakości produktów rolnych. Dzięki precyzyjnemu stosowaniu nawozów i pestycydów, uniknięciu zbytecznych oprysków i dopasowaniu systemów nawadniania do potrzeb roślin, rolnicy mogą osiągnąć większe plony przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych.

Korzyści płynące z zastosowania rolnictwa precyzyjnego

Komponenty stosowane w rolnictwie precyzyjnym

Odbiorniki

Odbiorniki Topcon to urządzenia wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym do dokładnego pomiaru pozycji geograficznej. Są one częścią systemu GPS (Global Positioning System) i służą do precyzyjnego określenia położenia pola uprawnego lub maszyny rolniczej na nim pracującej.

Odbiorniki Topcon umożliwiają określenie pozycji z dokładnością do kilku centymetrów, co pozwala na dokładne i efektywne zarządzanie uprawami, takie jak precyzyjne rozkładanie nawozów, stosowanie herbicydów i innych środków ochrony roślin, a także dokładne prowadzenie maszyn rolniczych, takich jak ciągniki czy kombajny.

Ponadto, odbiorniki Topcon mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi komponentami i technologiami, takimi jak sensory, drony, czy mapy zbiorcze, co pozwala na jeszcze dokładniejsze monitorowanie i zarządzanie uprawami.

Konsole

Konsole Topcon to kolejne komponenty, które są używane w rolnictwie precyzyjnym. Konsole Topcon to specjalne urządzenie, które umożliwia integrację różnych technologii i narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, takich jak odbiorniki GPS, sensory, kamery i drony.

Konsole Topcon pozwalają na monitorowanie i kontrolowanie różnych aspektów uprawy, takich jak nawożenie, podlewanie, stosowanie środków ochrony roślin czy zbieranie danych z pola. Konsole Topcon oferują również interfejs użytkownika, który umożliwia rolnikom łatwe i szybkie korzystanie z różnych narzędzi i technologii.

Dodatkowo, konsole Topcon pozwalają na generowanie raportów i map, które mogą być wykorzystane do analizy wyników i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania uprawami. Dzięki temu rolnicy mogą dokładnie monitorować swoje uprawy, zoptymalizować koszty produkcji i zwiększyć wydajność upraw

System automatycznego prowadzenia

Kierownica elektryczna

Elektryczna kierownica Topcon to narzędzie wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym do automatycznego prowadzenia maszyn rolniczych, takich jak ciągniki lub kombajny. Elektryczna kierownica Topcon umożliwia sterowanie pojazdami na polu uprawnym z dużą dokładnością i bez konieczności ciągłego nadzoru przez operatora maszyny.

Elektryczna kierownica Topcon działa w oparciu o odbiornik GPS, który umożliwia precyzyjne określenie pozycji maszyny na polu uprawnym. Dzięki temu maszyna może automatycznie kierować się z dokładnością do kilku centymetrów, co pozwala na dokładne prowadzenie maszyny po polu uprawnym.

Dodatkowo, elektryczna kierownica Topcon może być zintegrowana z innymi narzędziami i technologiami, takimi jak sensory czy mapy zbiorcze, co pozwala na jeszcze dokładniejsze prowadzenie maszyny na polu uprawnym.

System monitorowania plonu

YieldTrakk

System YieldTrakk zapewnia jedne z najlepszych usług monitoringu, mapowania i rejestracji plonu i wilgotności, dzięki czemu rolnik ma dostęp do wysokiej jakości danych o plonowaniu wspierających jego możliwości agronomiczne.

Zmodernizuj swój kombajn, aby zbierać dane o plonach i podejmować decyzje dotyczące zarządzania składnikami odżywczymi w oparciu o widoki map plonów w czasie rzeczywistym.

 • Monitorowanie plonów roślin uprawnych
 • Monitorowanie plonów w czasie rzeczywistym
 • Dokładne dane dotyczące plonów i wilgotności pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji
System YieldTrakk
 • Widok mapy plonów w czasie rzeczywistym zapewnia natychmiastową informację zwrotną
 • Automatyczna kontrola szerokości hedera w celu zwiększenia dokładności danych dotyczących wydajności
 • Technologia czujnika optycznego zapewnia łatwą instalację i kalibrację
 • Kompensacja terenu dla bardziej wiarygodnych danych i lepszego mapowania
 • Uniwersalne dopasowanie do niemal wszystkich marek i modeli kombajnów dostępnych obecnie na rynku
 • Integracja z platformą (TAP) do cyfrowego zarządzania gospodarstwem

System monitorowania jakości upraw

CropSpec

CropSpec to system do zbierania danych z pola uprawnego, który wykorzystuje technologię spektralną do analizy roślin i gleby. Jest to narzędzie, które umożliwia rolnikom dokładne monitorowanie upraw, poprawę jakości gleby i zwiększenie wydajności upraw.

CropSpec Topcon wykorzystuje spektrum światła widzialnego i niewidzialnego, aby zbierać informacje o roślinach i glebie. Dzięki temu system może mierzyć poziom chlorofilu w roślinach, poziom wilgotności gleby, ilość azotu i innych składników odżywczych w glebie, a także detektować choroby i szkodniki roślin.

CropSpec Topcon może być zamontowany na różnych maszynach rolniczych, takich jak ciągniki, opryskiwacze czy kombajny, co umożliwia zbieranie danych z różnych części pola uprawnego. Zebrane dane są przetwarzane i analizowane przez oprogramowanie Topcon, które generuje mapy i raporty, umożliwiające rolnikom dokładne monitorowanie stanu upraw i podejmowanie decyzji dotyczących ich zarządzania.

Drony w rolnictwie precyzyjnym

Drony są coraz częściej wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym, ponieważ umożliwiają szybkie i dokładne zbieranie danych z pola uprawnego z lotu ptaka.

Poniżej kilka zastosowań dronów w rolnictwie precyzyjnym:

Sieć TPI NETpro dla rolnictwa

Sieć GNSS (Global Navigation Satellite System) odgrywa bardzo ważną rolę w rolnictwie precyzyjnym, ponieważ umożliwia dokładne określenie położenia maszyn i narzędzi rolniczych oraz zbieranie dokładnych danych geoprzestrzennych.

W ramach sieci GNSS działają różne systemy satelitarne, takie jak GPS, GLONASS, BeiDou czy Galileo. Dzięki temu rolnicy mają dostęp do bardzo dokładnych danych dotyczących położenia maszyn i narzędzi, co umożliwia precyzyjne planowanie upraw, dokładne rozłożenie nawozów i środków ochrony roślin oraz minimalizację strat w produkcji.

Ponadto, wykorzystanie sieci GNSS pozwala na zbieranie danych geoprzestrzennych z dużą precyzją, co umożliwia dokładne tworzenie map pól uprawnych i prowadzenie badań dotyczących zasobności gleby, wilgotności i innych parametrów.

W związku z tym, sieć GNSS jest niezwykle ważna w rolnictwie precyzyjnym i pozwala na wykorzystanie najnowszych technologii w celu poprawy wydajności upraw oraz minimalizacji wpływu na środowisko.

Wykorzystanie sieci TPI NETpro w rolnictwie precyzyjnym umożliwia wyeliminowanie konieczności stawiania własnej stacji bazowej.

Z kolei dokładności zapewniane przez korekty sieciowe pozwalają na zredukowanie strat wynikających z nieprecyzyjnego nawożenia, siania oraz pomagają osiągnąć wzrost efektywności w czasie żniw.

Wykorzystanie poprawek sieciowych TPI NETpro w połączeniu z systemami rolnictwa precyzyjnego firmy Topcon pozwala na osiągnięcie dokładności rzędu pojedynczych centymetrów w pracach prowadzonych na polu!

Praca z siecią TPI NETpro wykorzystywaną w rolnictwie precyzyjnym oferuje:

 • sezonowy dostęp do sieci – w zależności od zastosowania,
 • natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności rozstawiania własnej stacji bazowej GNSS,
 • ograniczenie kosztów związanych z zakupem własnej bazy,
 • wysoką precyzję rzędu pojedynczych centymetrów,
 • zdalny dostęp do pracy użytkownika w miejscu logowania.

Kontakt

Jeżeli interesują Cię nasze produkty lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat rolnictwa precyzyjnego wypełnij poniższy formularz - nasi specjaliści się z Tobą skontaktują 🙂

Mapa dealerów