Terrasolid

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Akceptuję regulamin strony www.tpi.com.pl

Zapytaj o produkt

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o cenie, dostępności oraz szczegółów dotyczących cech tego produktu.

Produkt: Terrasolid

Wszystkie pola wymagane

Finansowanie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat alternatywnych źródeł finansowania takich jak raty czy leasing operacyjny.

Produkt: Terrasolid

Wszystkie pola wymagane

Jesteśmy w kontakcie

Drogi Kliencie!
Stawiamy na bezpieczeństwo. Twoje nasze, nas wszystkich. I choć z dala od siebie, musimy trzymać się razem!
Umów dedykowane dla twojej firmy spotkanie lub prezentacje produktu online, zarezerwuj termin na spotkanie w terenie!
Jesteśmy tu dla Ciebie! – wybierz dogodną formę kontaktu.

Microsoft Teams:
Skype:

Jesteśmy w kontakcie!

Musimy trzymać się blisko, nawet jeśli chwilowo nie możemy być razem. Wypełnij formularz, a nasz pracownik oddzwoni do Ciebie.

Formularz kontaktowy: Terrasolid

Wszystkie pola wymagane

Katalog Produktów

Terrasolid

QR Code:
Logo producenta:

Terrasolid to pakiet programów do przetwarzania danych z lotniczych i naziemnych systemów pozyskiwania danych przestrzennych 3D. Oprogramowanie zapewnia kalibrację i dopasowanie danych, klasyfikację chmur punktów, przetwarzanie obrazów oraz produkcję materiałów wynikowych w jednym środowisku .

Aplikacje dostarczają narzędzia do wszystkich którzy w codziennej pracy przetwarzają lub wykorzystują dane 3D LiDAR – wspomagają pracę geodetów, inżynierów budownictwa, projektantów, planistów.

Większość aplikacji działa w środowisku Bentley Systems co znakomicie poprawia wygodę pracy poprzez narzędzia do wizualizacji danych oraz dostęp do pełnego i wszechstronnego środowiska CAD.

Terrasolid oferuje pakiety w wersji „full” oraz „lite” które są dostosowane pod konkretne wymagania użytkownika końcowego.

Terrasolid dostarcza również pakiety oprogramowania w wersji UAV które są dedykowane klientom przetwarzającym dane tylko z UAV / drony.

Firma TPI Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania Terrasolid w obszarach działalności firmy na terenie Europy.

Przykładowe zastosowania oprogramowania Terrasolid

 

TerraScan Zarządzanie i przetwarzanie chmur punktów LiDAR

To główna aplikacja z rodziny oprogramowania Terrasolid do zarządzania i przetwarzania chmur punktów LiDAR. Oferuje narzędzia do importowania danych oraz tworzenia projektów do obsługi dużych zbiorów danych 3D również w oparciu o informacje zawarte w trajektorii. TerraScan umożliwia wykonanie automatycznej i półautomatycznej klasyfikacji chmur punktów oraz organizowanie pracy w oparciu o makra które pozwolą na przetwarzanie wsadowe. W połączeniu z TerraSlave przetwarzanie danych może odbywać się poza środowiskiem TerraScan i Microstation z wykorzystanie innych stacji roboczych w sieci LAN.

Ponadto oprogramowanie TerraScan zapewnia narzędzia do tworzenia danych wektorowych 3D w oparciu o chmury punktów. Istnieje również możliwość automatycznego tworzenia trójwymiarowych modeli budynków (do LOD2) na dużych obszarach. Narzędzia do ręcznego sprawdzania i modyfikowania modeli budynków umożliwiają tworzenie dokładniejszych i lepszych modeli budynków. W dziedzinie zastosowań do przetwarzania linii elektroenergetycznych TerraScan zawiera narzędzia do automatycznej wektoryzacji przewodów linii elektroenergetycznych, ręcznego umieszczania modeli wież słupowych oraz narzędzi do markowania, raportowania i analizy obiektów niebezpiecznych.

Przegląd funkcjonalności TerraScan, TerraScan LITE i UAV TerraScan

Podręcznik użytkownika TerraScan

TerraMatch Poprawa dokładności i jakości surowej chmury punktów

TerraMatch to zaawansowane narzędzie do poprawy dokładności i jakości surowej chmury punktów . Porównuje dane lasera z nakładających się ścieżek lotu i oblicza wartości korekcji dla kątów nie współosiowości oraz błędów lokalizacji xyz. Obliczenie wartości korekt może być oparte na dopasowaniu powierzchni lub na różnych typach linii wiążących. Dopasowanie linii wiążących obejmuje punkty lub linie na powierzchniach poziomych, pionowych lub nachylonych, które można wykorzystać do dopasowania ścieżek pracy systemów pozyskujących dane , ale również znanych lokalizacji punktów lub linii, które umożliwiają regulację chmury punktów laserowych w celu pełnego kontrolowania pomiarów.

Szczególnie w naziemnym mobilnym skanowaniu laserowym niedopasowanie nakładających się ścieżek przemiennych zmienia się zwykle w czasie kampanii pomiarowej, w zależności od jakości sygnału GPS w różnych lokalizacjach. Wymaga to rozwiązania korekcji fluktuacji, które można uzyskać za pomocą pomiarów kontrolnych i linii wiążących TerraMatch.

TerraMatch działa wyłącznie z TerraScan

Przegląd funkcjonalności UAV TerraMatch i TerraModeler

Podręcznik użytkownika TerraMatch

TerraModeler Tworzenie, edycja i przetwarzanie modeli powierzchni

Dzięki TerraModeler możesz tworzyć, edytować i przetwarzać modele powierzchni. TerraModeler tworzy modele powierzchni (TIN) z różnych źródeł, takich jak punkty LiDAR przechowywane w plikach binarnych lub ładowanew środowisku TerraScan.

Oprogramowanie oferuje wszechstronne opcje wizualizacji, w tym kolorowe powierzchnie zacieniowane, linie konturowe, siatki, kolorowe trójkąty, opisy wysokości , kierunki nachylenia i powierzchnie teksturowane (w połączeniu z TerraPhoto). Dodatkowa funkcjonalność obejmuje produkcję linii konturowych  modyfikację siatek TIN, tworzenie profili, obliczanie objętości, obliczanie różnic wysokości lub objętości między dwoma modelami powierzchni. TerraModeler oferuje export danych do pracy w środowiskach CAD.

Przegląd funkcjonalności UAV TerraModeler, TerraModeler LITE i TerraModeler

Podręcznik użytkownika TerraModeler

TerraPhoto Przetwarzanie obrazów zajrejestrowanych wraz z danymi laserowymi

TerraPhoto został opracowany specjalnie do przetwarzania obrazów zarejestrowanych wraz z danymi laserowymi podczas misji pomiarowych. 

Oprogramowanie umożliwia produkcję rektyfikowanych obrazów i  orto mozaik w oparciu o model terenu, który został wyodrębniony z danych lasera. Pozycjonowanie obrazów źródłowych można udoskonalić za pomocą punktów wiążących do wzajemnej regulacji obrazu do obrazu, punkt kontroli naziemnej mogą zostać zastosowane do poprawy bezwzględnej dokładności bloków obrazów. 

Oprócz kalibracji aparatu, TerraPhoto jest w stanie konwertować pliki kalibracyjne z kilku systemów mobilnych i lotniczych na własny format pliku kamery. Odczytuje wiele formatów obrazu, takich jak ECW, GeoTIFF, TIF, BMP, CIT, COT, RLE, PIC, PCX, GIF, JPG2000 i PMG.

TerraPhoto oferuje wiele narzędzi do wspólnej wizualizacji danych laserowych i obrazu, częściowo w połączeniu z narzędziami TerraScan i TerraModeler. Narzędzia umożliwiają teksturowanie chmur punktów w oparciu o zdjęcia z systemów lotniczych jak i mobilnych – naziemnych oraz wyświetlanie renderowanych widoków.

Z TerraPhoto możesz również tworzyć animacje fly-through z danych laserowych i obrazów w łatwy i intuicyjny sposób, możesz również wykorzystać obrazy do kolorowania chmur punktów za pomocą TerraPhoto i TerraScan.

Przegląd funkcji w TerraPhoto, TerraPhoto LITE i UAV TerraPhoto

Podręcznik użytkownika TerraPhoto

TerraSurvey Obsługa danych z pomiarów terenowych

TerraSurvey obsługuje dane z pomiarów terenowych za pomocą tachimetrów i GPS. Odczytuje dane pomiarowe z plików tekstowych . Automatycznie rozpoznaje wiele formatów danych pomiarowych. Definiując własny format pliku, można wczytać praktycznie wszystkie pliki, które są zorganizowane w kolumny i zawierają wartości współrzędnych lub kątów.

Do przetwarzania danych pomiarowych w TerraSurvey do każdego punktu pomiarowego jest przypisany kod funkcji, który identyfikuje obiekt, na przykład drzewo, pokrywę, punkt wysokości lub punkty wzdłuż linii środkowej drogi. 

TerraSurvey jest użytecznym dodatkiem do TerraModeler do tworzenia siatek  TIN z elementów pomiarów terenowych. Opcjonalny kod dla każdego pomierzonego w terenie elementu jest używany przez TerraModeler do automatycznego rozpoznawania informacji o modelowaniu dla tego elementu i określa, czy jest on uwzględniany w modelu terenu jako losowy punkt, linia przerwania lub wcale.

Jeśli korzystasz z TerraSurvey w połączeniu z TerraPhoto i TerraScan , możesz poprawić absolutną dokładność pozycji obrazów , używając punktów kontroli naziemnej z TerraSurvey. Można również przypisać kody funkcji do obiektów wektorowych, takich jak przewody linii elektroenergetycznych lub linie opisujące  drogi, które zostały wektoryzowane lub zdigitalizowane w TerraScan.

TerraSurvey jest narzędziem do rysowania danych pomiarowych zakodowanych w oparciu o funkcje i, w połączeniu z TerraScan i TerraModeler, umożliwia wykorzystanie takich danych pomiarowych do modelowania terenu i innych zadań .

Podręcznik użytkownika TerraSurvey

TerraStereo Wizualizacja bardzo dużych chmur punktów

TerraStereo to aplikacja do wizualizacji bardzo dużych chmur punktów. Wykorzystuje wysokowydajne karty graficzne do szybkiego renderowania widoków dużych ilości punktów. 

Oprogramowanie umożliwia:

 • wizualizuj do 50 miliardów punktów, które są zorganizowane w projekcie TerraScan
 • wykonać analizę wizualną i kontrolę jakości zarówno w małych, jak i dużych ekranach
 • poruszać się po chmurze punktów swobodnie lub na podstawie plików trajektorii TerraScan
 • tworzyć animacje
 • przeglądaj dane lasera w trybie stereo i twórz stereoskopowe ekrany
 • łatwo zmieniać różne kanały wyświetlania i tryby renderowania punktowego
  • elewacja, intensywność i kolorystyka klas
  • kolor według wartości RGB
  • zacieniowany wyświetlacz powierzchniowy
  • kolorowanie punktowe
  • Metoda renderowania TerraZ do maskowania obiektów pierwszego planu
  • różne poziomy jakości do renderowania punktowego
 • łączy różne kanały wizualizacji w celu poprawy identyfikacji obiektów w chmurze punktów
 • włącz / wyłącz klasy punktów
 • digitalizuj elementy wektorowe linii i eksportuj je do TerraSurvey

 

kontakt : terrasolid@tpi.com.pl

wsparcie techniczne produktów Terrasolid w języku polskim, angielskim, rumuńskim, ukraińskim, litewskim, czeskim  : terrasolid@tpi.com.pl

Wsparcie techniczne jest częścią umowy serwisowej . Zawiera krótkie odpowiedzi e-mailem na pytania użytkownika, ale nie obszerne szkolenia przez Internet. Uprzejmie prosimy o podanie numeru licencji produktu Terrasolid aby sprawdzić ważność umowy serwisowej.

Zapisz się na newsletter