Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie TPI Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, NIP: 527-02-05-140. Dane będą przechowywane w bazie administratora. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.