Wydarzenia

Aktualizacja Oprogramowania Topcon Magnet do wersji 5.1

Oprogramowania do pomiarów terenowych Topcon Magnet Field.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Topcon Magnet zyskała nowe funkcjonalności pozwalające na zachowanie zgodności wersji plików ze środowiskiem projektowymi CAD oraz systemami GIS. Wprowadza nowe formaty wymiany danych między innymi CityGML (Topcon Office Site). Wersja 5 Magnet Field wzbogacona została o szereg rozwiązań ułatwiających codzienną prace w terenie. Wprowadzono istotne ulepszenia – między innymi pełną obsługę formatów DWG, DGN w najnowszych wersjach oraz ulepszono obsługę importu i exportu formatu LandXML.

W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość importu pliku PDF jako obrazu w tle. Pliki PDF mogą zostać osadzone na podstawie punktów wstawiania z podaniem odległości pomiędzy tymi punktami w celu uzyskania skali, dodano możliwość importu siatki mesh wygenerowanej w popularnych programach CAD. Wprowadzono także ulepszenia w zakresie exportu danych do środowiska Topcon Magnet Office, poprzez reorganizację formatów plików eksportowanych bezpośrednio z kontrolera do chmury Topcon Magnet Enterprise.

Najnowsza wersja pozwala również na przenoszenie licencji pomiędzy użytkownikami w przypadku używania Topcon Magnet Field w wersji dla MS Windows 10.

W ramach aktualizacji użytkownicy otrzymują bezpłatny dostęp do chmury danych na okres 12 miesięcy o pojemności 5 GB, a także możliwość bezpośredniego przesyłania danych do środowiska Bentley System, Autodesk oraz z kontrolera polowego do biura i na odwrót. Topcon Magnet Field w wersji 5 w pełni obsługuje zasoby WMS.

Wprowadzono również wiele ulepszeń w zakresie kodowania danych – szczególnie przydatne np. przy tworzeniu baz opisowych np. EGiB.

Aktualizacja oprogramowania Topcon Magnet Field z dowolnej wersji : 1290 zł + 23% vat

Oprogramowanie do prac biurowych Topcon Magnet Office Site/ Topo

Ulepszony moduł liczenia objętości (wersje Topo/Site). Udoskonalona możliwość liczenia tonażu w relacji do frakcji materiału i objętości.

Wprowadzona pełna obsługa formatów: MAGNET Field Job (*.mjf) o MAGNET XML (*.MXL), MAGNET XML package (*.MXLZIP), Bentley Infrastructure Model (icm.dgn), Autodesk dwg/dxf, LandXML, Inframodel, 12d ASCII, CPIXML, SSS, CLIP, ISPOL, SBG, SBG Pxy, SBG Geo, TDS

W wersji Topcon Magnet Office Site wprowadzono obsługę formatu CityGML. Poprzez zastosowanie nowego modułu Modeler – pakiet obsługuje dane z polskiego Geoportalu.

Najnowsza aktualizacja w pełni obsługuje zasoby WMS.