Wydarzenia

Model quasi-geoidy PL-geoid2021 modelem obowiązującym

W czasie pomiarów odbiornikami GNSS każdy użytkownik wykorzystuje, w  zależności od wykorzystywanego systemu wysokościowego, różne modele geoidy. Takie modele z biegiem czasu ulegają modyfikacji i udokładnianiu.

Na podstawie ostatnich prac zleconych przez GUGiK z końcem marca 2022 roku został opublikowany nowy model quasi-geoidy PL-geoid2021.

Model quasi-geiody jest wykorzystywany do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH.

W związku z opracowaniem nowego modelu quasi-geoidy, Dział Wsparcia Technicznego TPI przygotował do stosowania w urządzeniach Topcon/Sokkia plik zawierającą nową geoidę.
Przypominamy, aby w przypadku prac geodezyjnych, w których pomiary wysokościowe wykonywane są w technologii GNSS, zaktualizować w swoich odbiornikach i w wykorzystywanym oprogramowaniu model quasi-geoidy.

 

Więcej szczegółów na stronie https://www.gov.pl/web/gugik/model-quasi-geoidy-pl-geoid2021-modelem-obowiazujacym

Plik do pobrania >>>