Wydarzenia

Najnowszy firmware dla dronów Mavic 3 Enterprise, Matrice 30 i Matrice 300 RTK

Ogromna aktualizacja dla dronów DJI Enterprise: Mavic 3, Matrice 30 oraz Matrice 300 RTK!

Śmiało można powiedzieć, że niektóre zaimplementowane funkcje zmienią sposób wykonywania lotów i podniosą jakość otrzymywanych danych fotogrametrycznych oraz LiDAR.

POINT OF INTEREST (POI) / Loty automatyczne z punktem zainteresowania

Point of Interest to nowy, inteligentny tryb lotu, który pozwala na orbitę wokół punktu zainteresowania i zebranie kompleksowych danych z 360-stopniowym widokiem na cel. Jest to jedna z najczęściej poszukiwanych funkcji przez służby ratownicze, agencje bezpieczeństwa publicznego, które chcą łatwo zrobić rekonstrukcję wypadków i miejsce zdarzenia. Dodatkowo, jest to idealny tryb do obiektów pionowych jak, maszty GSM, mosty, kominy czy też elewacje budynku.

Loty z ukształtowaniem terenu (Terrain Follow), również dla misji Oblique oraz Korytarzy (Linear Flights)

Od teraz, funkcja lotu Terrain Follow jednocześnie z trybami planowania lotu Oblique i Linear. Funkcja Terrain Follow może być także używana w połączeniu z Smart Oblique Capture podczas używania M300 RTK z sensorem Zenmuse P1. Funkcja podnosi wydajność misji jak i bezpieczeństwo, ponieważ daje elastyczność trybów planowania misji, pozwalając na wykorzystanie ich również na obszarach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu.

Dla Serii DJI Mavic 3 Enterprise jest to dodatkowy atut w przypadku lotów Real-Time Terrain Follow. Teraz jest to możliwe również z Smart Oblique Capture. Oznacza to, że zamiast tylko zdjęć pionowych, uzyskasz także dane o obiekcie na elewacjach i ścianach, aby łatwo tworzyć modele 3D nawet tych obszarów, które mają duże różnice w wysokości. 

Jeśli używasz modelu DSM do lotu z uwzględnieniem terenu, możesz zaimportować swój własny DSM lub po prostu pobrać obszar z internetu w aplikacji Pilot 2.

Oto krótka tabela podsumowująca kompatybilność funkcji Terrain Follow z różnymi trybami misji:

Definiowane ustawienia kąta kamery dla planowania misji

 

Możesz teraz ustawić kierunek i nachylenie/kąt gimbala kamery podczas planowania misji lotu autonomicznego. Ta możliwość może okazać się szczególnie cenna w scenariuszach inżynierii budowlanej oraz podczas inspekcji słonecznych, gdzie kamera musi być prostopadła (lub pod pewnym kątem) do paneli PV.

 

Pomocne komunikaty podczas kalibracji Zenmuse L1 w lotach manualnych

Kalibracja IMU jest bardzo ważnych procesem, przekładającym się na dokładność danych LiDAR.
Skaner LiDAR Zenmuse L1 musi być skalibrowany przed, w trakcie (co 100 sekund trwania misji) i po zebraniu danych, aby uzyskać optymalne wyniki. Podczas gdy loty kalibracyjne są automatycznie wstawiane do trasy lotu w zaprogramowanych misjach, tryb lotów ręcznych wymaga od operatorów kliknięcia przycisku kalibracji, upewniając się, że w zasięgu 30 m przed dronem nie ma żadnych przeszkód. Dzięki nowej aktualizacji firmware'u, użytkownik otrzyma pomocne przypomnienia o kalibracji czujnika poprzez podpowiedzi do interfejsu Manual flight w aplikacji DJI Pilot 2.

Nowe Automatyczne Menu Misji na ekranie lotu ręcznego

Podczas lotów manualnych znajdziesz nowy przycisk, który otwiera Automatyczne Menu Misji, gdzie możesz wybrać trasy lotu lub utworzyć nowe. Wcześniej, będąc podczas lotu, jedynym sposobem na dostęp do zakładki Mission Planning było wyjście z ekranu lotu i powrót do ekranu głównego aplikacji DJI Pilot 2. 

Nowy przycisk Mission Planning jest przydatnym dodatkiem do trybu manualnego który pozwala wybrać misję, którą chcesz wykonać, a nawet stworzyć nową, bezpośrednio z miejsca, w którym się znajdujesz.

 

Ulepszona obsługa map offline w aplikacji DJI Pilot 2

Wcześniej można było pobrać mapy do użytku offline tylko wtedy, gdy aparatura RC była podłączona do Internetu. Teraz jest możliwość skorzystania ze strony Maptiler, aby pobrać różne mapy offline na swój komputer, lub sformatować własne dane do formatu mbtiles i zaimportować je do aplikacji Pilot 2 na RC. 

Gdy masz internet, dostępne dane satelitarne działają dobrze przez większość czasu, ale jeśli zdjęcia są nieaktualne (np. Nowe budynki, linie energetyczne), dobrze mieć zaktualizowaną mapę (podkład) lub możliwość dodania kluczowych warstw informacyjnych (poszukiwanie i ratownictwo). Ponadto, niektórzy użytkownicy ze względów bezpieczeństwa nie chcą łączyć się z internetem lub użytkownik znajduje się w odległym miejscu bez internetu, więc ta opcja zapewnia możliwość posiadania danych mapy satelitarnej całkowicie offline.

 

Kompatybilny tryb Polygon to Mapping dla misji autonomicznych 

Użytkownicy DJI FlightHub 2 (fh.dji.com)  opartej na chmurze platformy do zarządzania operacjami dronów, mogą teraz szybko reagować na rozwijające się sytuacje, korzystając z nowej misji Polygon to Mapping. Funkcja ta pozwala zespołom skutecznie synchronizować obszary między platformami w celu szybkiego mapowania. 

Na przykład, podczas misji SAR, dowódca może użyć swojego komputera do zaznaczenia poligonu nad interesującym go obszarem i przypisać go pilotowi w terenie. Operator drona otrzymuje poligon na swojej aparaturze sterującej. Po wybraniu zaznaczonego obszaru zostanie wyświetlony przycisk, który po naciśnięciu skieruje drona do automatycznego mapowania obszaru wyznaczonego przez poligon.

 

To jedne z wielu udogodnień i funkcji jakie zostały wypuszczone w ostatniej aktualizacji oprogramowania. Szczegółowe informacje dostępne na:

 

Matrice 300 RTK: wersja oprogramowania: v06.01.01.00 https://dl.djicdn.com/downloads/matrice-300/20230309RN/M300_RTK_Release_Notes_en_20230309.pdf

Matrice 30: wersja oprogramowania: 06.01.10.02

https://dl.djicdn.com/downloads/matrice-30-series/20230309RN/M30_Release_Notes_en_20230309.pdf

 

Mavic 3 Enterprise: wersja oprogramowania: v06.01.06.06

https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Mavic_3_Enterprise/20230302/DJI_Mavic_3E_3T_Release_Notes_EN.pdf