Wydarzenia

Przekazanie kompletnego systemu monitoringowego TOPCON DELTA firmie GEO-Instruments Polska

TPI prezentuje kompletny system monitoringowy TOPCON DELTA w ramach modernizacji Dworca Zachodniego w Warszawie przez firmę Budimex.

Wdrożeniem rozwiązania podjęła się firma GEO-Instruments Polska, a przedmiotem zautomatyzowanego systemu pomiarowego będzie obszar zagrożony osiadaniem i deformacjami podczas prac związanych z budową nowego tunelu komunikacyjnego.

Za najwyższą dokładność pomiarów odpowiedzialny jest wysokiej klasy zrobotyzowany tachimetr Topcon MSAXII, specjalnie dedykowany do zadań monitoringowych.

Procesem automatycznego sterowania instrumentem oraz przesyłania danych w czasie rzeczywistym zajmuje się skrzynka monitoringowo-komunikacyjna Topcon DeltaLink.

Dane z pomiarów natychmiastowo analizowane są przez dedykowane oprogramowanie monitoringowe Topcon DeltaWatch.

W efekcie cały proces pomiaru, transferu informacji, zasilania, sterowania i zarządzania danymi, raportowania i ostrzegania odbywa się w trybie rzeczywistym i natychmiastowym i jest całkowicie zautomatyzowany.