Wydarzenia

Przypominamy o konieczności rejestracji kart SIM typu pre-paid

Od 25 lipca weszły w życie przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych, które zobowiązują do podania danych osobowych przy kupowaniu kart prepaid.
Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Jak wygląda procedura rejestracji?

Rejestracja karty polega na podaniu operatorowi następujących danych:

  • w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Abonent podaje dane operatorowi przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Czy kartę prepaid możemy zarejestrować przez internet?

Przepisy nie wykluczają możliwości przekazania danych przez abonenta w formie elektronicznej z wykorzystaniem internetu. Należy jednak pamiętać, że weryfikacja/potwierdzenie tożsamości drogą elektroniczna odbywać się będzie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

Czy kartę można nadal kupić w kiosku lub sklepie? Czy przy zakupie trzeba okazać dowód tożsamości?

Sprzedaż kart SIM odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zakupu możemy dokonać w dowolnym miejscu bez obowiązku okazywania dokumentu tożsamości. Karta będzie jednak nieaktywna do czasu rejestracji.

Czy karta kupiona u operatora będzie działała od razu, czy trzeba będzie poczekać na weryfikację danych? Jak długo?

Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych albo po podaniu przez abonenta danych i potwierdzeniu ich drogą elektroniczną.

Przepisy nie wskazują terminu, w jakim taka rejestracja powinna zostać zrealizowana.

Co zrobić jeśli operator nie ma salonu?

Wirtualni operatorzy umożliwiają rejestrację kart SIM online. Wystarczy wypełnić formularz za pośrednictwem komputera i udać się do wybranego punktu współpracującego z operatorem lub oczekiwać na kuriera.

W jaki sposób operatorzy będą weryfikować dane osobowe klientów?

Proces weryfikacji i potwierdzenia tożsamości abonenta ustalany jest przez poszczególnych operatorów.

Obowiązek zebrania danych i ich potwierdzenia przed aktywacją usług ciąży na operatorze, nie na sprzedawcy lub dystrybutorze kart SIM. Dane te muszą być zebrane przed uruchomieniem usługi, ale nie oznacza to, że muszą być zebrane już przy zakupie karty SIM.

Potwierdzenia danych abonenta można dokonać elektroniczne lub za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. Czynności te operator może powierzyć zarówno własnym pracownikom w salonach sprzedaży, jak również pracownikom firm z nim współpracujących.