Wydarzenia

Ruszają zapisy na praktyczne warsztaty z modelowania BIM!

Metodologia BIM (Building Information Modeling) jest już standardem w USA. W chwili obecnej staje się standardem również w Polsce, a wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej wymogu stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych BIM będzie obligatoryjny.

Ponieważ od wielu wykonawców już dzisiaj inwestorzy wymagają pracy zgodnie z metodologia BIM oraz mając na uwadze dość krótki czas jaki kraje UE mają na implementację dyrektywy (2 lata) już dzisiaj organizujemy szkolenie omawiające zarówno podstawy BIM jak i jego praktyczne tworzenie i wykorzystanie.