Wydarzenia

Sukces II Bieszczadzkiej Szkoły GPS

Organizowana po raz drugi przez firmę TPI Sp. z o.o. Bieszczadzka Szkoła GPS zgromadziła w tym roku rekordową liczbę 174 uczestników. Okazuje się więc, że tematyka pomiarów satelitarnych i systemu ASG-EUPOS budzi wciąż ogromne zainteresowanie.

Od 1 do 3października nad Zalewem Solińskim (WZW „Jawor) geodeci z najbardziej odległych zakątków Polski zapoznawali się z najnowszymi osiągnięciami techniki z zakresu pomiarów satelitarnych. Pracownicy firmy TPI, dystrybutora japońskich produktów Topcon, przekazali przybyłym gościom nie tylko teoretyczne wiadomości z tej dziedziny pomiarów geodezyjnych, ale również szkolili z obsługi sprzętu Topcon GPS. Na 15 zestawach RTK – Topcon GR-3 – prezentowali nie tylko możliwości samych odbiorników, ale także ich kompatybilność z systemem stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Okazuje się bowiem, że wbrew panującym w środowisku opiniom, każdy dostępny na naszym rynku odbiornik GPS jest w stanie współpracować z ASG-EUPOS. I nie ważna jest tutaj sama marka, ale możliwości techniczne samego urządzenia. O wymogach, jakie muszą one spełniać, by współdziałać z ogólnopolskimi stacjami referencyjnymi opowiadał Marcin Ryczywolski z centrum ASG-EUPOS, które jest w nim odpowiedzialny za opiekę nad serwisami postprocessingu. W swoim wystąpieniu omówił zarówno serwisy czasu rzeczywistego, jak i postprocessingu, skupiając się na określeniu parametrów technicznych odbiorników przeznaczonych do pracy z ASG (m.in. wskazał formaty poprawek – RTCM 2.3, 3.1, FKP, VRS), oraz przybliżył sposób obróbki danych statycznych. Obecność gościa z ASG była nie lada gratką dla przybyłych na II Bieszczadzką Szkołę GPS geodetów, bo jest niewiele okazji w roku, by zadając szczegółowe pytania rozwiać swoje wątpliwości i rozwiązać problemy techniczne. Znaczącą część spotkania poświęcono także oprogramowaniu Topcon (Topcon Link, Topcon Tools) do edycji danych GPS i ich obróbki z wykorzystaniem danych obserwacyjnych ze stacji ASG-EUPOS. Pokazano także specjalistyczny moduł do tworzenia automatycznych raportów z pomiarów RTK zgodnie z wytycznymi G1.12.

Część warsztatowo-edukacyjna uzupełniono elementami rozrywkowymi. Była więc integracyjna kolacja przy muzyce rozrywkowej, rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Wszystko to miało na celu zintegrować geodetów i pozwolić im oderwać myśli od codziennych spraw zawodowych.