Wydarzenia

XV edycja Szkoły Pomiarów – Rowy 2016

W dniach 20-22.04.2016 r. w nadmorskim ośrodku Columbus w Rowach odbyła się XV edycja Szkoły Pomiarów.

Tradycyjnie podczas trzech dni szkoleń wiele zaprezentowano nowości, odbyły się zajęcia warsztatowe, spotkania z praktykami.

Agenda spotkania obejmowała zagadnienia:

 • Nowe wdrożenia i zastosowania precyzyjnych rozwiązań Faro
 • Konsultacje i warsztaty dla użytkowników Faro
 • Faro Cobalt – skaner optyczny jako narzędzie do tworzenia dokładnych i "gęstych" pomiarów 3D
 • Geomagic – oprogramowanie do modelowania inżynierii odwrotnej wykorzystywane przy kontroli jakości
 • Warsztaty z obróbki danych – Faro Cobalt i Geomagic
 • BIM – założenia teoretyczne, tendencje rynkowe, polecane rozwiązania pomiarowe
 • Modelowanie obiektów architektonicznych z wykorzystaniem chmury punktów w programie Autodesk Revit Architecture
 • Wykorzystanie chmur punktów w projektach geodezyjno-infrastrukturalnych na podstawie wdrożeń Procad
 • Oprogramowanie Edge Wise – jak wydajnie modelować chmurę punktów dla BIM
 • Niszowe zastosowanie skanerów 3D – wykorzystanie różnego typu skanerów 3D na przykładzie digitalizacji muzealiów.
 • Niszowe rynki – skaning laserowy w poszukiwaniach archeologicznych
 • Doświadczenia i innowacje w nowoczesnej fotogrametrii i skanowaniu 3D na podstawie wdrożeń firmy Kadex
 • Masowe zbieranie danych – fotogrametria z użyciem systemu lotniczego sirius, skanowanie mobilne IP-S3
 • Masowe zbieranie danych na podstawie doświadczeń i wdrożeń – dokładności, ograniczenia, analiza wydajności
 • Platforma Orbit – wiele możliwości dla wielu branż na podstawie przykładowych wdrożeń
 • Technologia skanowania mobilnego pasa drogowego na potrzeby ewidencji polskich dróg na podstawie doświadczeń firmy Geopolis
 • Geodezyjny mini monitoring i monitoring z wykorzystaniem skanera 3D
 • Pomiary statyczne GNSS – wykorzystanie pomiarów statycznych przy zakładaniu osnów pomiarowych
 • Wykorzystanie sieci referencyjnych GNSS TPI NETpro i ASG-Eupos w pomiarach statycznych oraz rtk
 • Zajęcia praktyczne i konsultacje