ZGŁOSZENIE SERWISOWE DO SYSTEMU STEROWANIA MASZYN

* Niniejszym zlecam wykonanie usługi serwisowej oraz wyrażam zgodę na obciążenie kosztami związanymi z realizacją zlecenia (dojazd do miejsca postoju maszyny, pracę zespołu serwisowego, koszt części zamiennych)