Jeżeli chcesz zgłosić swój sprzęt pomiarowy do serwisu TPI, skontaktuj się z nami!

ZGŁOSZENIE SERWISOWE INSTRUMENTU POMIAROWEGO

Naprawa gwarancyjna

DOWÓD ZAKUPU z wpisanym numerem seryjnym (warunek konieczny)*
URZĄDZENIE*
DANE ZGŁASZAJĄCEGO*
TERMIN / SPOSÓB DOSTAWY*
PO ZAKOŃCZENIU SERWISU (proszę wypełnić, jeśli dane są inne niż zgłaszającego)
DODATKOWE INFORMACJE

*Pola są wymagane

Centrum Serwisowe TPI

ul. Bartycka 22
00-716 Warszawa

E-mail: serwis@tpi.com.pl
Nr tel.: +48 22 632 91 40

Regionalne punkty serwisowe

WROCŁAW, Al. T. Boya-Żeleńskiego 69
POZNAŃ, ul.: J. H. Dąbrowskiego 136
KRAKÓW, ul.: J. Dekerta 18
GDAŃSK, ul.: Na Stoku 53/55