Case study

Raport dokładności NavVis

Wraz ze wzrostem liczby mobilnych systemów skanujących na rynku coraz bardziej widoczna staje się potrzeba ustanowienia branżowego standardu oceny dokładności tych urządzeń w pracach wewnętrznych i zewnętrznych. Ten dokument jest praktyczną i niezawodną metodą oceny dokładności mobilnych systemów skanowania laserowego. To część trwającej inicjatywy NavVis mającej na celu ustanowienie niezawodnej metody oceny dokładności mobilnych skanerów 3D.

Czy potrzebujesz systemu skanowania mobilnego?

Skanowanie laserowe umożliwiło uchwycenie wielu środowisk w pełnym 3D – ale korzystanie z konwencjonalnych skanerów stacjonarnych może być powolne i uciążliwe. Aby mieć pewność, że nie pominięte zostały żadne szczegóły, wymagane jest skanowanie z wielu różnych pozycji, co skutkuje tym, że dokładne zeskanowanie całego budynku czy obiektu jest bardzo czasochłonne. Z kolei skanery mobilne to narzędzia geodezyjne nowej generacji, które umożliwiają szybkie zeskanowanie dużych, złożonych obszarów. Chociaż rozwiązania mobilnego skanowania laserowego obiecują szybsze i łatwiejsze przechwytywanie danych, w wielu przypadkach jakość danych nie jest porównywalna. Ponadto nie ma branżowych standardów pomiaru dokładności takich skanerów. Prowadzi to do braku zaufania do rozwiązań mobilnych wśród specjalistów zajmujących się skanowaniem laserowym i AEC, którzy mogą potrzebować wdrożenia tych urządzeń.

W przeszłości produkty NavVis były opracowywane specjalnie do użytku w pomieszczeniach. Brak oficjalnego standardu branżowego dla mobilnego mapowania w tym scenariuszu był tym, co NavVis stara się rozwiązać w naszej białej księdze dotyczącej dokładności mobilnego skanowania w pomieszczeniach*. Wraz z wprowadzeniem na rynek NavVis VLX drugiej generacji, który obejmuje optymalizacje sprzętu i oprogramowania do skanowania na zewnątrz, rozszerzymy teraz zakres naszej oceny dokładności, aby objąć również pomiary na zewnątrz budynków lub obiektów.

Zastosowanie skanerów mobilnych

Poniższe zastosowania pomogą Ci zdecydować, czy potrzebujesz mobilnego systemu skanującego w swoich projektach:

Kluczowe różnice między mobilnymi i stacjonarnymi systemami skanowania

Oceniając dokładność mobilnych systemów skanujących, należy wziąć pod uwagę kluczową różnicę w sposobie przechwytywania danych. Stacjonarne skanery laserowe (TLS) przechwytują dane, skanując w jednej pozycji, podczas gdy urządzenia mobilne w sposób ciągły przechwytują dane w wielu pozycjach podczas przemieszczania się w środowisku. Dlatego, kiedy mówimy o dokładności TLS, mówimy o dokładności dyskretnych pomiarów z jednej pozycji. W przypadku jednej pozycji skanowania arkusz specyfikacji TLS zwykle odnosi się do pewnych powiązanych z nią poziomów ufności odchylenia standardowego, często 1-sigma, co odpowiada 68% pewności, a czasami 2-sigma, co odpowiada 95%. Odchylenie standardowe 5 mm przy poziomie ufności 1 sigma, czyli 68% oznacza, że 68% wszystkich pomiarów musi mieścić się w zakresie dokładności 5 mm. Tymczasem dokładność skanowania za pomocą mobilnego systemu mapowania opiera się na ogromnej liczbie dyskretnych pomiarów wykonywanych w sposób ciągły. Ta ścieżka bardzo gęstych pozycji skanowania jest inaczej nazywana trajektorią mapowania.
Jeżeli chcesz otrzymać pełen raport zostaw nam kontakt do siebie - otrzymasz od nas mailowo PDF'a