Wydarzenia

Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia.
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Zapraszamy do udziału w konferencji online „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, która odbędzie się 10 lutego 2022 roku.

 

W programie:

 • st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  „Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych”
 • mgr Adam Gorgol – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  „Kooperacja świadków zdarzenia w przypadku zdarzeń o charakterze mnogim i masowym”

 • Marcin Jałoszyński – Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR, TPI Sp. z o. o.
  Karol Rosiak – Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. z o. o.
  „Bezzałogowe statki powietrzne jako narzędzie szybkiego reagowania podczas akcji ratowniczych”
 • płk Marek Pietrzak – Szef Oddziału Komunikacji Strategicznej, Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
  ” Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w zarządzaniu kryzysowym?”

 

Tematyka konferencji:

 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Rozwiązania dla służb ratowniczych
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR

REJESTRACJA: https://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-131