Porady eksperta

Czym dokładnie jest rolnictwo precyzyjne i jakie korzyści niesie?

ROLNICTWO PRECYZYJNE

Rolnictwo ewoluuje, a nowe technologie zmieniają produkcję żywności. Czym jest rolnictwo precyzyjne, które zmienia sposób uprawy roślin i hodowli zwierząt?

Rolnictwo precyzyjne – co to?

Rolnictwo precyzyjne to nowoczesne podejście do uprawy roślin i hodowli zwierząt, w którym wykorzystuje się zaawansowane technologie, aby optymalizować wydajność i jakość produkcji rolnej, a także po to, by była ona bardziej zrównoważona. Rolnictwo precyzyjne, zwane także gospodarowaniem wspomaganym komputerowo, opiera się na wykorzystaniu technologii komputerowych i innych urządzeń do efektywnego zarządzania produkcją rolną. Rolnictwo precyzyjne w Polsce jest szczególnie istotne, ponieważ ten sposób gospodarowania uprawami odpowiada celom Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada dążenie do ograniczenia użycia nawozów i środków ochrony roślin.

Z jakich technologii korzysta rolnictwo precyzyjne? GPS, GIS, teledetekcja, drony

W rolnictwie precyzyjnym wykorzystuje się różne technologie do dokładnego monitorowania produkcji rolnej i zarządzania nią. Jakie dokładnie są to rozwiązania technologiczne?

Global Positioning System (GPS)

Jedną z kluczowych technologii jest system nawigacji satelitarnej GPS, który umożliwia precyzyjne określenie położenia na polu, dzięki czemu można dokładnie stosować nawozy, pestycydy i inne substancje w odpowiednich ilościach i miejscach. GPS w rolnictwie precyzyjnym wykorzystuje się również do prowadzenia pojazdów rolniczych po pasach równoległych. Dzięki tej technologii możliwe jest utrzymanie maksymalnej szerokości roboczej maszyny, co znacząco zwiększa efektywność pracy. Nawigacja GPS pozwala uniknąć nakładania się przejazdów oraz powstawania omijaków, a to oznacza, że zapobiega marnowaniu czasu i zasobów. Zastosowanie nawigacji GPS, oprócz korzyści związanych z optymalizacją trasy, daje możliwość wprowadzenia systemów automatycznego prowadzenia w najnowocześniejszych maszynach rolniczych. Dzięki nim rolnik może skoncentrować się wyłącznie na monitorowaniu pracy sprzętu i prowadzeniu niezbędnych zabiegów.

rolnictwo precyzyjne
rolnictwo precyzyjne

 

System informacji geograficznej (GIS)

W rolnictwie precyzyjnym ważną funkcję pełni także system informacji geograficznej (GIS, Geographical Information System). Umożliwia on kompleksową analizę danych przestrzennych i ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem. GIS integruje informacje geograficzne z danymi dotyczącymi upraw, gleby, topografii, warunków pogodowych i innych czynników, co pozwala na tworzenie szczegółowych map, modeli i analiz. Analiza danych przestrzennych przydaje się do identyfikacji obszarów o różnych właściwościach glebowych, dzięki czemu rolnicy mogą lepiej zaplanować zastosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego obszaru. Dzięki GIS można przeprowadzać regularne obserwacje satelitarne, które są sposobem na monitorowanie wzrostu i stanu zdrowia roślin, identyfikację obszarów z problemami oraz ocenę skuteczności przeprowadzonych zabiegów agrotechnicznych.

Teledetekcja

Teledetekcja to technika zbierania informacji o powierzchni Ziemi ze zdjęć satelitarnych, które są następnie analizowane w celu uzyskania informacji o różnych aspektach środowiska. W rolnictwie precyzyjnym teledetekcja jest istotna, ponieważ dzięki niej rolnicy mogą monitorować stan upraw, oceniać jakości gleby, prognozować plony oraz zarządzać zasobami wodnymi.

 

Drony

Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym otwiera nowe możliwości monitorowania i zarządzania gospodarstwem rolnym oraz umożliwia rolnikom dokładne działania i szybkie reagowanie na zmiany warunków. Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, są wyposażone w zaawansowane kamery, czujniki i inne narzędzia zbierające dane z pola z niezwykłą szczegółowością i szybkością. Drony mogą być wykorzystywane do tworzenia dokładnych map terenu, dzięki którym możliwa jest analiza topografii, składu gleby oraz struktury roślinności. Te informacje mogą być wykorzystane do planowania upraw, ustalania optymalnych tras nawadniania czy identyfikacji obszarów zagrożonych. Drony mogą być wykorzystywane również do stosowania oprysków i nawozów.

rolnictwo precyzyjne

Korzyści rolnictwa precyzyjnego dla producentów i środowiska

Rolnictwo precyzyjne zapewnia liczne korzyści zarówno producentom rolnym, jak i środowisku naturalnemu. Dzięki technikom precyzyjnego zarządzania produkcją producenci mogą zwiększać efektywność i wydajność gospodarstwa poprzez optymalizację stosowania nawozów, pestycydów i wody. Wykorzystując precyzyjne monitorowanie i analizę danych, rolnicy są w stanie podejmować trafniejsze decyzje, co przekłada się na lepsze plony i mniej strat. Ponadto rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Korzyści dla środowiska naturalnego to ograniczenie użycia chemikaliów, minimalizacja erozji gleby oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi. Poprzez redukcję nadmiernego stosowania nawozów i pestycydów rolnictwo precyzyjne przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i powietrza.