Case study

Pierwsza implementacja systemu Senceive InfraGuard ™ dla PKP PLK

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszą w Polsce implementację systemu Senceive InfraGuard™ dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ten zaawansowany system monitoringu został zainstalowany w celu kontroli bezpieczeństwa i geometrii torów kolejowych.


Całkowita liczba ponad 50 czujników została zamontowana w imponującym czasie trzech godzin, przy użyciu jedynie wysokiej jakości kleju oraz podstawowego zestawu narzędzi, takich jak klucze i śrubokręty. Dzięki temu nie było konieczności przerywania normalnego ruchu kolejowego. Zgodnie z instrukcjami sygnalisty, stopniowo instalowaliśmy czujniki na podkładach kolejowych.


Czujniki pochyłomierzy marki Senceive zostały specjalnie zaprojektowane do tego typu zadań. Ich trwała bateria umożliwia nieprzerwaną pracę przez ponad 10 lat, zapewniając ciągłość pomiarów, a solidna obudowa chroni je przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi.

Platforma zarządzania danymi Senceive Webmonitor automatycznie przelicza zmierzone wartości przechyleń na istotne parametry monitorowanego toru, takie jak przechyłka, wichrowatość i zmiany profilu podłużnego. Użytkownik systemu ma pełną kontrolę nad parametryzacją i dostosowaniem sposobu prezentacji danych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dane są automatycznie aktualizowane w regularnych interwałach 30 minut (z możliwością skrócenia lub wydłużenia), a wyniki pomiarów są porównywane z użytkownikami ustalonymi wartościami granicznymi, co pozwala na wygenerowanie odpowiednich alarmów.

Dodatkowo, zainstalowaliśmy czujniki laserowe, których głównym zadaniem jest monitorowanie potencjalnych przemieszczeń toru w płaszczyźnie poziomej. Te czujniki śledzą zmiany położenia osi toru względem stałych punktów odniesienia, takich jak konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrywanie niekontrolowanych ruchów poprzecznych toru i odpowiednie działanie personelu nadzoru.

System komunikacji bezprzewodowej Senceive Flatmesh umożliwia integrację pomiarów geometrycznych wraz z monitoringiem wizyjnym, realizowanym przez kamery z modułem IR (podczerwieni), śledzącym aktualny sytuację w terenie również w nocy.

Całość systemu – dzięki możliwości bardzo szybkich połączeń komunikacyjnych w sieci FlatMesh – daje możliwość dodatkowego sparametryzowania układu monitoringowego tak, by sam inteligentnie reagował na aktualny stan kontrolowanego obiektu. Takie rozwiązanie przedstawione w pakiecie Senceive INFRAGUARD przedstawiliśmy na konferencjach Infraszyn  oraz NovKol w Zakopanem.