Wydarzenia

Monitoring skarpy „na wczoraj”

Bezprzewodowa instalacja systemu monitorowania przemieszczeń skarpy umożliwiła po raz kolejny zapewnienie bezpieczeństwa prac budowlanych w związku z pracami przygotowawczymi do budowy nowego kolektora ściekowego MPWiK „Czajka”.

Prace przy wykonaniu komory z grodzic stalowych, wykopu wstępnego oraz samego przewiertu w technologii Direct Pipe pod rzeką Wisłą wykonywane są przez firmę PPI Chrobok. W związku z prowadzeniem w/w prac dokonano pomiarów drgań oraz przemieszczania się mas ziemnych nasypu drogowego, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie komory przewiertowej, zgodnie z Programem Monitoringu w opracowaniu firmy Metris Sp. z o.o.

Prace ziemne odbywające się w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy mogły mieć wpływ na stabilność skarpy, w związku z tym zaimplementowano szybki system kontroli i monitoringu.
System bezprzewodowych czujników inklinometrycznych zainstalowano na nasypie komunikacyjnym na 1.5 metrowych profilach stalowych, które posadowione zostały na płytkiej głębokości. Technologia monitorowania ruchów skarpy polegała na bardzo dokładnym pomiarze zmian nachylenia inklinometrów w trybie ciągłym i zdalnym.
Urządzenia pomiarowe dokonywały zdalnie pomiaru w odstępach 30 minutowych, przesyłając dane do systemu zbierającego i analizującego dane Senceive ® WebMonitor, skąd informacja o przemieszczeniach na monitorowanym obiekcie bezpośrednio trafiała do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prac ziemnych. Po raz kolejny urządzenia Senceive umożliwiły wprowadzenie nowego poziomu zabezpieczeń przy pracach ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie aktywnych szlaków komunikacji drogowej, a bezprzewodowość rozwiązania zapewniła natychmiastową instalację systemu monitoringowego.

Michała Maj, Kierownika Działu Monitoringu Metris Sp. z o.o. podsumował : „Łatwość instalacji systemy, stabilność otrzymywanych wyników oraz możliwość prowadzenia monitoringu w czasie rzeczywistym pozwoliło na bezpieczne wykonanie prac budowlanych w ekspresowym tempie, co ma kluczowe znaczenie przy usuwaniu awarii.”