Wydarzenia

Nowa wersja Faro Scene

Nadeszły duże zmiany w oprogramowaniu FARO Scene

Wraz z nowościami takimi jak skaner mobilny FARO Orbis została zaprezentowana nowa wersja oprogramowania do przetwarzania skanów FARO Scene 2023.1.

Zdecydowanie największą zmianą jest nowy moduł do dopasowania skanów o nazwie Interactive Registration. Pozwala on między innymi na:

  • wizualizację i edycja połączeń między skanami (dodawanie/usuwanie/poprawianie)
  • dopasowanie hybrydowe: Łączy dopasowanie typu chmura do chmury i z wykorzystaniem znaczników.
  • blokowanie i odblokowywanie klastrów w nowy, bardziej intuicyjny sposób.
  • szybką aktualizację istniejącego dopasowania po edycji połączeń itp.

Dzięki wizualizacji i możliwości dodawania czy edycji połączeń pomiędzy skanami możliwa jest pełna kontrola nad tym które skany i z jaką dokładnością są ze sobą dopasowane.

Widok na połączenia zaznaczonego skanu (kolor żółty)

Dodatkowo można teraz łączyć ze sobą skany z wykorzystaniem zarówno metody chmura do chmury, ale też znaczników takich jak szachownice i kule.

Widok na połączenia między skanami i ze znacznikami (przerywane linie)

Powoduje to, że znaczniki można stosować tylko w miejscach gdzie są one niezbędne, a w pozostałych wykorzystywać dopasowanie chmura do chmury, czyli stosować dwie metody i je łączyć w jednym projekcie.
Usprawnia to również nadawanie georeferencji oraz wykorzystanie punktów kontrolnych o znanych współrzędnych do kontroli dopasowania skanów.

Wszystkie połączenia pomiędzy skanami, czy też między skanem a znacznikiem są kolorowane na zielono, żółto i czerwono według ich poprawności, więc możliwe jest szybkie znalezienie błędnych lub niewystarczających powiązań, w których na przykład jest zbyt małe pokrycie między skanami.

Widok na niewystarczające połączenia (oznaczone jako żółte linie)

Polecamy zapoznać się z filmami pokazującymi jak korzystać z nowych narzędzi, które są dostępne tutaj: https://knowledge.faro.com/Software/FARO_SCENE/SCENE/Interactive_Registration_Workflow

Wersję próbną można uzyskać wypełniając formularz dostępny tutaj: https://www.faro.com/en/Products/Software/Software-Trial?psint=SCENE&pint=SCENE

Podczas instalacji, zwłaszcza jeśli pracujemy na wcześniejszej wersji oprogramowania Scene warto zainstalować nową równolegle, aby nie nadpisywać obecnie zainstalowanej wersji.
Aby to zrobić wystarczy podczas instalacji zmienić ścieżkę, gdzie ma być zainstalowany program z

C:\Program Files\FARO\SCENE

na np.

C:\Program Files\FARO\SCENE2023_1.

Spowoduje to, że będzie możliwe jednoczesne używanie zarówno poprzedniej jak i nowej wersji Scene.

Zapisz się na nasz webinar i dowiedz się jeszcze więcej na temat nowości w Faro Scene!